Podmienky jarnej súťaže o debničky

Milí návštevníci, dovoľujeme si Vám predstaviť jarnú súťaž o debničku pre vás i kamaráta/tku:

podmienky našej súťaže sú nasledovné: stačí, ak pod súťažný status na sociálnej sieti označíte cez @ osobu, s ktorou by ste si výhru vychutnali

Aké sú výhry v súťaži?

  • rodinná debnička z kategórie Debničky https://www.svetbedniciek.sk/category/farmarske-debnicky?page=3 - podľa možnosti oblasti doručenia (ovocno-zeleninová alebo len ovocná)

 

Kedy bude súťaž prebiehať?

3.5.2021 – 10.5.2021

 

Kto je partnerom súťaže?

Súťaž je vyhlasovaná spoločnosťou NosKin s. r. o. bez účasti ďalších partnerov

 

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý pod súťažný status na sociálnej sieti označí niekoho, komu by 1 z debničiek v prípade výhry venoval.

 

Kto odovzdáva výhry v súťaži?

Výhry odovzdá vyhlasovateľ súťaže.

 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži?

Výhry budú odovzdané v súlade s podmienkami štatútu súťaže.

 

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?

Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke: https://www.svetbedniciek.sk/statut-spotrebitelskej-sutaze.

 

Napísaním komentára na sociálnej sieti k súťaži sa súťažiaci automaticky zapája do súťaže a prehlasuje, že bol vopred oboznámený s podmienkami súťaže a súhlasí s nimi.