Podmienky súťaže o smoothie debničku:

Podmienky súťaže o smoothie debničku:

 

Milí návštevníci, dovoľujeme si vám predstaviť súťaž o smoothie debničku:

 

Podmienky našej súťaže sú nasledovné: stačí, ak pod súťažný status na sociálnej sieti označíte cez @ 1 človeka, ktorému by sa mohla debnička (ktorá je predmetom súťaže) páčiť a napíšete, ako sa po novom roku staráte o vaše telo Vy.
 

Aké sú výhry v súťaži?

  • 1x https://www.svetbedniciek.sk/product/debnicka-smoothies-zdrave-ja 

 

Kedy bude súťaž prebiehať?

7.1.2021 – 15.1.2021 vrátane.
 

Kto je partnerom súťaže?

Súťaž je vyhlasovaná spoločnosťou NosKin s. r. o. bez účasti partnerov.
 

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Každý spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v štatúte súťaže a ktorý pod súťažný status na sociálnej sieti označíte cez @ 1 človeka, ktorému by sa mohla debnička (ktorá je predmetom súťaže) páčiť a napíšete, ako sa po novom roku staráte o vaše telo Vy.

 

Kto odovzdáva výhry v súťaži?

Výhru odovzdá vyhlasovateľ súťaže.

 

Do kedy je možné uplatniť výhry v súťaži?

Výhry budú odovzdané v súlade s podmienkami štatútu súťaže.

 

Kde nájdem ďalšie podmienky súťaže?

Všeobecné podmienky súťaže ďalej upravuje štatút vyhlasovateľa, ktorý je verejne dostupný na tejto stránke: https://www.svetbedniciek.sk/statut-spotrebitelskej-sutaze.

 

Napísaním komentára na sociálnej sieti k súťaži sa súťažiaci automaticky zapája do súťaže a prehlasuje, že bol vopred oboznámený s podmienkami súťaže a súhlasí s nimi.