Reklamačný formulár

Reklamačný formulár NosKin s.r.o.


Predávajúci:
Svet bedýnek s.r.o., sídlem Nová 1373, Kamenice - Nová Hospoda, 25168, Česká republika IČ: 24238261Kupujúci:
Meno a priezvisko: ......................................................................................................
Ulica a číslo: ......................................................................................................
Mesto: ......................................................................................................
PSČ: ......................................................................................................
Telefón: ......................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................
Dátum nákupu: ......................................................................................................
Popis vady: ......................................................................................................
Názov tovaru: ......................................................................................................
Požadované riešenie reklamácie (výmena tovaru, vrátenie tovaru, zľava z ceny):
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Dátum a podpis kupujúceho: ......................................................................................................