Gazdovský dvor Branovo

Gazdovský dvor Branovo

Gazdovský dvor Branovo dbá na také pestovanie rastlín a chov zvierat, ktorý je priaznivý voči životnému prostrediu. Udržateľný rozvoj pre nich neznamená, že „sme zdedili Zem od našich rodičov, ale že sme si ju požičali od našich detí.“ Dôraz sa kladie na racionálne využitie dostupných prírodných zdrojov, ochranu prírody a biologickej diverzity, znižovanie znečistenia životného prostredia.