Village Farm, s.r.o.

Village Farm, s.r.o.

Village farm je mladá farma založená v roku 2013 neďaleko Šamorína, na ktorej sa skúsení farmári venujú chovu ošípaných, špeciálne plemenu mangalice, ktorá vznikla krížením domácich a divokých prasiat v 18 storočí. Mangalice tu žijú vo voľných výbehoch, čím je zaručený prirodzený nárast mäsovej svaloviny, ktorým sa dosiahne neporovnateľne kvalitnejšie mäso oproti komerčne chovaným ošípaným. Pozornosť na farme venujú osobitne každému zvieraťu. Rešpektujú plnohodnotný život zvierat a uvedomujú si podstatu ochrany životného prostredia. V neposlednom rade sa vo Village Farm s hrdosťou hlásia k ekologickému chovu, ktorý vychádza z kvalitnej ekologickej stravy, ktorú zvieratám dávajú.