Biocentrum, s.r.o.

Biocentrum, s.r.o.

Biocentrum prináša certifikované bioprodukty. Venujú sa hlavne ovocinárstvu, pestovaniu zeleniny a vinohradníctvu. Značnú časť vypestovaného bioovocia a biozeleniny sami spracúvajú - konzervujú ju tým najstarším spôsobom – sušením.  A keďže u nich sušenie prebieha veľmi šetrným spôsobom pri 40 °C, v koncentrovanej forme sa zachovajú vitamíny, minerálne látky aj vláknina.