Džemy Rose Garden

Džemy Rose Garden

Džemy pod značkou Rose Garden vyrába sama pani Růžičková. V jej rodine sa džemy varili odjakživa a v rodinnej tradícií pokračuje aj ona. Pani Růžičková si zakladá na džemoch s vysokým podielom ovocia a čo najnižším možným podielom cukru, napríklad jej netradičné džemy z citrusového ovocia obsahujú až 70% ovocia, kdežto komerčné džemy často obsahujú len okolo 30% ovocia. Počas roka využíva aj sezónne lokálne dostupné suroviny.