Formulár - odstúpenie od zmluvy

Formulár - odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu - NosKin, s.r.o.

 

 

Predávajúci:

NosKin s.r.o.

Nová 42

Lieskovec 962 21

www.svetbednicek.sk

info@svetbedniciek.sk

telefón: +421 911 177 771

IČO: 47 352 698

DIČ: 2023833086

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  24715/S

 

Adresa na vrátenie tovaru:

NosKin s.r.o., Na Pántoch 10, Bratislava 83106

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko:                         ......................................................................................................

Ulica a číslo:                                   ......................................................................................................

Mesto:                                            ......................................................................................................

PSČ:                                               ......................................................................................................

Telefón:                                           ......................................................................................................

e-mail:                                             ......................................................................................................

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento:

 

Číslo faktúry:                                     ......................................................................................................

Dátum nákupu:                                ......................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru:              ......................................................................................................

 

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Suma za vrátený tovar spolu: .....................................................................................................

 

 

Číslo účtu a kód banky kupujúceho na ktorý bude požadovaná suma vrátená:

                                                               ......................................................................................................

Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

Dátum a podpis kupujúceho:......................................................................................................