Podmienky použitia webových stránok

Ochrana osobných údajov

  • Spoločnosť NosKin s. r. o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje spracúvané v informačných systémoch predávajúceho, ktoré sú registrované (oznámené) na Úrade na ochranu osobných údajov
    Slovenskej republiky
    .
  • Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči Kupujúcemu a na vnútorné potreby Predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky,  najmä: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.
  • Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči Kupujúcim, najmä  doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam.

 

Používanie súborov cookie

Webové stránky svetbedniciek.sk používajú k analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, inc. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies. K dispozícii máte online dostupné nástroje, ktorými môžete kontrolovať súbory cookie a obdobné technológie, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookie.