Reklamačný formulár

Reklamačný formulár NosKin s.r.o.


Predávajúci:
NosKin s. r. o.
Nová 42
Lieskovec 962 21
www.svetbednicek.sk
info@svetbedniciek.sk
telefón: +421 911 177 771
IČO: 47 352 698
DIČ: 2023833086
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24715/S

Kupujúci:
Meno a priezvisko: ......................................................................................................
Ulica a číslo: ......................................................................................................
Mesto: ......................................................................................................
PSČ: ......................................................................................................
Telefón: ......................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................
Dátum nákupu: ......................................................................................................
Popis vady: ......................................................................................................
Názov tovaru: ......................................................................................................
Požadované riešenie reklamácie (výmena tovaru, vrátenie tovaru, zľava z ceny):
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Dátum a podpis kupujúceho: ......................................................................................................